Rakovina je i přes velké úsilí medicíny stále vážnou hrozbou

Nádorová onemocnění patří v současné době mezi vážné hrozby v oblasti péče o zdraví obyvatel, přestože do jejího výzkumu a vývoje léků bylo investováno velké úsilí vědců i množství finančních prostředků. Aby bylo možno tuto chorobu zvládnout v oblasti prevence i léčby, je třeba poznat její podstatu a příčiny. Dosud bylo vysloveno mnoho teorií vysvětlujících tuto nemoc, žádná z nich se však zatím nepotvrdila jako zcela uspokojivá, což dokládá stále se zvyšující výskyt této choroby i výše mortality.

Biotronika vykládá podstatu rakoviny jinak

Sanátor Josef Zezulka, zakladatel oboru Biotronika, dokázal tuto nemoc opakovaně úspěšně léčit (viz Výzkum, Vyjádření lékařů, Ohlasy pacientů). Popsal patogenezi této choroby a vypracoval systém léčby, která zasahuje rakovinu v její příčině.
Josef Zezulka vykládá rakovinu jako proces, který vzniká na základě bioenergetické nedostatečnosti, kdy dochází k nerovnováze orgánových energetických center. Jedná se o onemocnění, jehož příčina je převážně v oblasti vitální energie, a ne v oblasti hmoty. Proto se stále nedaří tuto chorobu zcela zvládnout hmotnými léčivy (viz Úvod do biotronické patologie). Naopak působení organickou, vitální energií, se kterým pracuje obor Biotronika Josefa Zezulky, dokáže tuto chorobu účinně ovlivnit, a to v závislosti na kvalitě a síle konkrétního biotronika.
Tato choroba má z pohledu Biotroniky dvě hlavní příčiny, které se na jejím vzniku podílejí. První z nich je soustavné přetěžování organismu kancerogeny, které po kratší či delší době způsobí oslabení až zhroucení detoxikačních mechanismů. Organismus pak ztrácí schopnost kancerogen, tj. buněčný jed, eliminovat, ten se dostane až k buňce, která se následně vymkne kontrole organismu a začíná proces bujení. Druhou spolupůsobící příčinou je oslabení morfologických center v mozku, která odpovídají za tvar našeho těla.

Onkologická prevence z hlediska Biotroniky

 

Na základě poznání mechanismu vzniku rakovinného procesu a poznatků získaných během celoživotní práce s touto energogenní chorobou sanátor Josefa Zezulka stanovil také základní pravidla onkologické prevence, která jsou shrnuta v „Zezulkově anitikancerogenní dietě“. Tato dieta významně snižuje riziko vzniku rakoviny u zdravého člověka a je naprosto nezbytná pro onkologické pacienty.
Onkologická prevence z pohledu Biotroniky spočívá v první řadě ve snížení příjmu kancerogenů na minimum na straně jedné a v zařazení vyššího množství čerstvé, vitální stravy na straně druhé.
Ve srovnání s doporučeními konvenční medicíny ovšem sanátor Josef Zezulka vymezil skupinu kancerogenních látek odlišně: Jako jeden z nejsilnějších kancerogenů vůbec stanovil DEHET ve všech jeho podobách (kouření, uzeniny, káva, kakao, čokoláda, vše pražené, pečené a smažené apod.) a dále chemické konzervanty (např. kyselinu benzoovou).
Pokud jde o uzeniny, jedná se podle Josefa Zezulky o jedny z nejnebezpečnějších potravin. Maso, které je samo o sobě jako potravina problematické, je navíc konzervováno kouřem (dehtem) a stává se natolik jedovatým, že je nepřijatelné i pro bakterie, což je právě důvod jeho trvanlivosti. Tato vysoce škodlivá konzervace ovšem v mase zůstává i v momentě, kdy je následně požíváno člověkem. Totéž platí i pro konzervaci chemickými látkami, např. vysoce kancerogenní kyselinou benzoovou.
Zezulkova antikancerogenní dieta představuje soubor pravidel životosprávy, jejichž dodržování zdravým člověkem u něho významně snižuje pravděpodobnost vzniku onkologického onemocnění. Toto je důležité obzvláště během těhotenství, kdy žena svou stravou a dalšími návyky přímo ovlivňuje zdravotní stav dítěte, a to až do té míry, že při nevhodném chování (včetně konzumace uzenin nebo pití kávy) může svému dítěti rakovinu doslova vytvořit. Proto by Zezulkova antikancerogenní dieta měla být v těhotenství dodržována.
Důsledné dodržování antikancerogenní diety je zcela zásadní u onkologických pacientů, tj. v momentě, kdy rakovina jako proces již propukla. Tito pacienti totiž trpí z podstaty této choroby závažnou přecitlivělostí na kancerogeny v jakékoli formě a sebemenší kontakt může zcela znemožnit léčebný proces. Proto je tato úprava životosprávy nutnou podmínkou pro úspěšnou léčbu.

 

Zezulkova antikancerogenní dieta

ZAKÁZÁNO: 

Kouření. Vynechat vše, co je uzené (např. uzené maso, salámy, šunka, uzený sýr atd.). Vše pražené, i odvary z praženého (např. káva, melta, kakao, čokoláda atd.). Vše smažené. Vše pečené. Co je nutné požívat jako pečené (např. chléb), odkrojit kůrku. Nutné ostatní pečivo (např. housky) jen bledé, nevypečené, a co nejméně. Vynechat konzervy s kyselinou benzoovou. Vyhýbat se koncentraci výfukových plynů. Chránit se všeho, co obsahuje dehet (např. masti). Neslunit se.

DOPORUČENO:

Potrava syrová (např. ovoce, zelenina, mléko, máslo atd.). Pokud se jakákoliv potrava upravuje v kuchyni, tak pouze vařením nebo dušením. Zásada je, aby potrava, než jde na oheň, obsahovala vodu.

Tato dieta musí být dodržována, podle slov Josefa Zezulky, velmi důsledně, protože pacienti, kterým je dána, jsou přecitlivělí na látky obsažené v zakázaných potravinách. Nepatrné nedodržení může velmi ohrozit nebo znemožnit léčebný proces.

Sama dieta není schopna vyléčit nádorový proces, ale je podmínkou pro úspěšné biotronické duchovní působení. Dieta vhodná pro onkologické pacienty, pomáhá také při prevenci vzniku nádorového procesu.

Josef Zezulka, 1975

Zezulkova antikancerogenní dieta postupně potvrzována vědeckými poznatky

Sanátor Josef Zezulka začal onkologické pacienty léčit v 50. letech 20. století. Na základě praktických výsledků své léčitelské praxe formuloval pravidla onkologické prevence. Tato pravidla představil mimo jiné ve své stati Jeden z názorů léčitele, která byla sepsána pro mezinárodní konferenci v Monte Carlu v roce 1975. V této době měl již dvacetiletou zkušenost se stovkami onkologických pacientů a jeho léčebná metoda vykazovala významné pozitivní účinky i u pokročilých stavů této choroby – mnohé případy byly zdokumentovány lékařskými protokoly a potvrzeny zúčastněnými onkology. Zároveň také pozoroval systematické a často významné zhoršení průběhu léčby při porušení této doporučené diety. Věřil, že tento jeho poznatek bude ověřen a později využíván i medicínou.
Josef Zezulka již v té době předvídal strmý nárůst onkologických onemocnění, jehož jsme svědky v posledních desetiletích, a zdůrazňoval potřebu rozvoje Biotroniky jako oboru právě s ohledem na globální vývoj v oblasti zdraví.
Od té doby stále modernější vědecké poznatky postupně názory a doporučení Josefa Zezulky potvrzují a tyto informace se dostávají ze zahraničních zdrojů i do českých médií: