Tomáš Pfeiffer

Tomáš Pfeiffer
Český filosof, biotronik, sanátor. Je žákem a pověřeným pokračovatelem pana Josefa Zezulky (1912–1992), filosofa a zakladatele Biotroniky Josefa Zezulky. Založil nakladatelství TOMÁŠ PFEIFFER – DIMENZE 2+2 Praha, které vydává a rozšiřuje zejména filosofické dílo Josefa Zezulky. V první polovině 90. let se stal známým díky pořadu Seance na TV Nova. Vystoupil v mnoha dalších rozhlasových a televizních pořadech. Pracoval v komisi pro alternativní medicínu ministra zdravotnictví ČR. Zastával funkci mluvčího ČAOL (Česká asociace odborných léčitelů). Je zakladatelem Nadačního fondu Josefa Zezulky, s jehož pomocí se v Praze buduje a provozuje dům Biotronické centrum sociální pomoci. Sídlí zde Duchovní univerzita Bytí, která byla založena v Praze 30. 3. 1994. Její přednášky probíhají po celém území České republiky, jsou živě vysílány v internetové televizi BIOVID TV na www.dub.cz. Je statutárním zástupcem profesní komory Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky, která se stará o výběr a výchovu adeptů pro tento obor a je garantem profesní odbornosti. Tato profesní komora se zapojila do Platformy pro evropskou politiku v oblasti veřejného zdraví při Evropské komisi. Vydává knihy, časopisy, CD a DVD nosiče, pravidelně publikuje. Je představitelem náboženské společnosti Společenství Josefa Zezulky, která je třicátou osmou státem registrovanou církví. Je sponzorem umění, pořádá pravidelné výstavy. Věnuje se fotografování, filmování a tvorbě filmů. Jako cestovatel se věnuje studiu zahraničních kultur. Pořádá multimediální koncerty na historický nástroj – Vodnářský zvon, v období let 2007–2016 se uskutečnilo více než 400 koncertů s názvem Společná věc.

www.josefzezulka.cz