ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA (CAM) VE SVĚTĚ

Novinky – Publikace

ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA (CAM) VE SVĚTĚ

O čem se mlčí


ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA (CAM) VE SVĚTĚ

Zatím nejrozsáhlejší zdroj ověřených informací o alternativní a komplementární medicíně (CAM), která sklízí velký úspěch na mezinárodním poli. Je významnou pomůckou pro diskuzi s odbornou veřejností v této oblasti. Může také významně napomoci v jednání s národními regulátory zdravotní péče. V neposlední řadě přináší i pro laickou veřejnost zásadní ověřené informace o možném prospěchu CAM pro lidské zdraví.


Jsme členem: Platforma EU pro evropskou politiku v oblasti veřejného zdraví při Evropské komisi
ANME  Asociace pro přírodní medicínu v Evropě
EUAA  Evropská asociace pro ajurvédu
ISCMR  Mezinárodní společnost pro výzkum komplementární medicíny

O nás

Profesní komora Sanátor - svaz biotroniků Josefa Zezulky (též profesní komora Sanátor, zkr. KoS) je nezisková organizace, jejímž statutárním zástupcem je Tomáš Pfeiffer. Je garantem odborné způsobilosti biotroniků ustavených v Biotronice Josefa Zezulky. Vedle sdružování, školení, vzdělávání a ustavování biotroniků Josefa Zezulky do praxe, se tato česká organizace již po desetiletí pokouší zvýšit povědomí o oblasti CAM (z angl. Complementary alternative medicine = komplementární a alternativní medicína) v České republice skrze přednáškovou i publikační činnost. Za potenciální přínos považuje KoS spolupráci CAM a konvenční medicíny, což je také jedna z hlavních myšlenek dokumentu Světové zdravotnické organizace "Strategie WHO pro tradiční medicínu", která mj. doporučuje integraci CAM do státních systémů zdravotní péče. KoS v nedávné době rozšířila své aktivity o účast na konferencích mezinárodního významu (např. 6. Ministerská konference WHO pro životní prostředí a zdraví, konference EUROCAM v Bruselu a další) a stala se řádným členem Platformy pro evropskou politiku v oblasti veřejného zdraví při Evropské komisi.

Více ZDE

Profesní komora Sanátor

Znak Bytí

Josef Zezulka
Josef Zezulka - zakladatel oboru Biotronika
(30. 3. 1912 – 13. 12. 1992)

Významný český filozof a léčitel. Žil a pracoval v Praze. Je autorem životní filozofie Bytí a zakladatelem nového oboru léčby - Biotroniky Josefa Zezulky. O jeho metodu projevili zájem výzkumníci z tehdejšího Československa, ale také USA a Sovětského svazu. Iniciovaný oficiální výzkum byl předčasně přerušen kvůli nepřízni tehdejšího politického režimu. Léčil nezištně po desítky let.

Více ZDE
Tomáš Pfeiffer
Představitel, Sanátor Tomás Pfeiffer
(*30. 8. 1953)

Český filozof, léčitel, biotronik, žák a ustanovený pokračovatel Josefa Zezulky. Představitel profesní komory Sanátor, která sdružuje biotroniky pracující v souladu s principy Biotroniky Josefa Zezulky. Předseda správní rady Nadačního fondu Josefa Zezulky. Usiluje o vytvoření podmínek pro rozvoj a výzkum oboru Biotronika Josefa Zezulky a je jejím aktivním propagátorem.

Více ZDE