Pozvánka k mimořádnému duchovnímu působení

Přilaďte se pro své posílení na BIOVID TV každý den od 20:00 hodin po celou dobu této výjimečné situace až do odvolání.

Při riziku infekce velmi záleží na naší imunitě, ale také vitalitě našeho těla. Tímto působením - žehnáním přenáší působící toto posílení, proto je velmi důležité, aby napojení obou stran bylo co nejlepší. Proto nemyslete v této chvíli na cokoli vnějšího, ani na své nemoci, ale snažte se v představě svou podstatou, svým "jsem" splynout s působícím. Své místo zde může mít i myšlenka na Boha. Toto je konáno jako duchovní služba v rámci Společenství Josefa Zezulky.

Mohu-li, mám na Vás prosbu. Informujte prosím své přátele a známé o této možnosti tak, aby mohla pomoci co nejvíce potřebným. Děkuji, Tomáš Pfeiffer


Petice na podporu Ájurvédy

Byla založena petice směřující k Evropskému parlamentu, která vyžaduje 1 milion podpisů. Ájurvéda je součástí našich oborů CAM a tak Vás jménem Duchovní univerzity Bytí žádám o zvážení připojení svého podpisu pod tuto petici. Je v našem společném zájmu rozvíjet všechny holistické metody i metody založené na důkazech (EBM) k prospěchu nás všech. Přátelé z Nadstranické parlamentní skupiny pro indické tradiční vědy britského parlamentu mne požádali, abych podpořil tuto petici, což činím velmi rád.
Tomáš Pfeiffer
Překlad petice a odkaz na petici zde.

 

ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA (CAM) VE SVĚTĚ

Novinky – Publikace

ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA (CAM) VE SVĚTĚ

O čem se mlčí

Zatím nejrozsáhlejší zdroj ověřených informací o tradiční, komplementární a integrativní medicíně (TCIM, dříve CAM), která sklízí velký úspěch na mezinárodním poli. Je významnou pomůckou pro diskuzi s odbornou veřejností v této oblasti. Může také významně napomoci v jednání s národními regulátory zdravotní péče. V neposlední řadě přináší i pro laickou veřejnost zásadní ověřené informace o možném prospěchu TCIM pro lidské zdraví.


O nás

Profesní komora Sanátor - svaz biotroniků Josefa Zezulky (též profesní komora Sanátor, zkr. KoS) je nezisková organizace, jejímž statutárním zástupcem je Tomáš Pfeiffer. Je garantem odborné způsobilosti biotroniků ustavených v Biotronice Josefa Zezulky. Vedle sdružování, školení, vzdělávání a ustavování biotroniků Josefa Zezulky do praxe, se tato česká organizace již po desetiletí pokouší zvýšit povědomí o oblasti CAM (z angl. Complementary and Alternative Medicine = komplementární a alternativní medicína) v České republice skrze přednáškovou i publikační činnost. KoS vydala prestižní souhrnnou publikaci Alternativní medicína ve světě. Za potenciální přínos považuje KoS spolupráci CAM a konvenční medicíny, což je také jedna z hlavních myšlenek dokumentu Světové zdravotnické organizace "Strategie WHO pro tradiční medicínu 2014 - 2023", která mj. doporučuje integraci CAM do státních systémů zdravotní péče. KoS v nedávné době rozšířila své aktivity o účast na konferencích mezinárodního významu (např. 6. Ministerská konference WHO pro životní prostředí a zdraví, konference EUROCAM v Bruselu, setkání v Senátu Italské republiky pořádané Evropskou naturopatickou společností, Den ájurvédy v Evropském parlamentu v Bruselu,  Mezinárodní den jógy pořádaný Nadstranickou parlamentní skupinou indických tradičních věd při britském parlamentu v Londýně a další) a stala se členem Platformy pro evropskou politiku v oblasti veřejného zdraví při Evropské komisi, dále členem ANME – Asociace pro přírodní medicínu v Evropě, EUAA – Evropské asociace pro ájurvéduISCMR – Mezinárodní  společnost  pro výzkum  komplementární  medicíny
V souvislosti s podáním petice na podporu biotroniky proběhlo v loňském roce veřejné slyšení v Petičním výboru Poslanecké sněmovny i v Senátu Parlamentu ČR. V současnosti KoS  připravuje  mezinárodní  kongres  s  názvem  CONGRESS: CAM 2020 Prague,  konaný v Praze 19. - 21. 6. 2020.

Více ZDE

Sídlo profesní komory Sanátor

 


Zezulkova BiotronikaZezulkova Biotronika

OBSAH:

Předmluva
Duchovní léčba
Způsob práce
Jeden z názorů léčitele
Bioenergetické choroby
Profesní curriculum vitae
Otázka léčitelství
Hloubka chápání
Slovo k učitelům
Doslov

Profesní komora Sanátor

Znak Bytí

Josef Zezulka
Josef Zezulka - zakladatel oboru Biotronika
(30. 3. 1912 – 13. 12. 1992)

Významný český filozof a léčitel. Žil a pracoval v Praze. Je autorem životní filozofie Bytí a zakladatelem nového oboru léčby - Biotroniky Josefa Zezulky. O jeho metodu projevili zájem výzkumníci z tehdejšího Československa, ale také USA a Sovětského svazu. Iniciovaný oficiální výzkum byl předčasně přerušen kvůli nepřízni tehdejšího politického režimu. Léčil nezištně po desítky let.

Více ZDE
Tomáš Pfeiffer
Představitel, Sanátor Tomás Pfeiffer
(*30. 8. 1953)

Český filozof, léčitel, biotronik, žák a ustanovený pokračovatel Josefa Zezulky. Představitel profesní komory Sanátor, která sdružuje biotroniky pracující v souladu s principy Biotroniky Josefa Zezulky. Předseda správní rady Nadačního fondu Josefa Zezulky. Usiluje o vytvoření podmínek pro rozvoj a výzkum oboru Biotronika Josefa Zezulky a je jejím aktivním propagátorem.

Více ZDE