Profesní komora Sanátor na setkání v Senátu Italské republiky pořádané Evropskou naturopatickou společností