Profesní komora Sanátor na setkání v Senátu Italské republiky pořádané Evropskou naturopatickou společností

 

Přehled aktivit Komory Sanátor: