MEZINÁRODNÍ KONGRES ZDRAVÍ 2020 PRAHA

Záznam slavnostního zahájení kongresu 20. 6. 2020


Pozvánka k mimořádnému duchovnímu působení

Přilaďte se pro své posílení na BIOVID TV každý den od 21:00 hodin po celou dobu této výjimečné situace až do odvolání.

Při riziku infekce velmi záleží na naší imunitě, ale také vitalitě našeho těla. Tímto působením - žehnáním přenáší působící toto posílení, proto je velmi důležité, aby napojení obou stran bylo co nejlepší. Proto nemyslete v této chvíli na cokoli vnějšího, ani na své nemoci, ale snažte se v představě svou podstatou, svým "jsem" splynout s působícím. Své místo zde může mít i myšlenka na Boha. Toto je konáno jako duchovní služba v rámci Společenství Josefa Zezulky.

Mohu-li, mám na Vás prosbu. Informujte prosím své přátele a známé o této možnosti tak, aby mohla pomoci co nejvíce potřebným. Děkuji, Tomáš Pfeiffer


Petice na podporu Ájurvédy

Byla založena petice směřující k Evropskému parlamentu, která vyžaduje 1 milion podpisů. Ájurvéda je součástí našich oborů CAM a tak Vás jménem Duchovní univerzity Bytí žádám o zvážení připojení svého podpisu pod tuto petici. Je v našem společném zájmu rozvíjet všechny holistické metody i metody založené na důkazech (EBM) k prospěchu nás všech. Přátelé z Nadstranické parlamentní skupiny pro indické tradiční vědy britského parlamentu mne požádali, abych podpořil tuto petici, což činím velmi rád.
Tomáš Pfeiffer
Překlad petice a odkaz na petici zde.


ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA (CAM) VE SVĚTĚ

Tisková zpráva

Vznik Ústavu pro nemedicínské terapie, z.ú.

V České republice dosud scházel prostor pro výzkum a prezentaci práce všech oborů CAM (komplementární a alternativní medicíny) jako celku, tedy oborů nemedicínských terapií. Nově vzniklý Ústav pro nemedicínské terapie si klade za cíl mimo jiné tuto mezeru zaplnit. Celá tisková zpráva zde.

 

ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA (CAM) VE SVĚTĚ

Novinky – Publikace

ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA (CAM) VE SVĚTĚ

O čem se mlčí

Zatím nejrozsáhlejší zdroj ověřených informací o alternativní a komplementární medicíně (CAM), která sklízí velký úspěch na mezinárodním poli. Je významnou pomůckou pro diskuzi s odbornou veřejností v této oblasti. Může také významně napomoci v jednání s národními regulátory zdravotní péče. V neposlední řadě přináší i pro laickou veřejnost zásadní ověřené informace o možném prospěchu CAM pro lidské zdraví.


Jsme členem: Platforma EU pro evropskou politiku v oblasti veřejného zdraví při Evropské komisi
ANME  Asociace pro přírodní medicínu v Evropě
EUAA  Evropská asociace pro ajurvédu
ISCMR  Mezinárodní společnost pro výzkum komplementární medicíny

O nás

Profesní komora Sanátor - svaz biotroniků Josefa Zezulky (též profesní komora Sanátor, zkr. KoS) je nezisková organizace, jejímž statutárním zástupcem je Tomáš Pfeiffer. Je garantem odborné způsobilosti biotroniků ustavených v Biotronice Josefa Zezulky. Vedle sdružování, školení, vzdělávání a ustavování biotroniků Josefa Zezulky do praxe, se tato česká organizace již po desetiletí pokouší zvýšit povědomí o oblasti CAM (z angl. Complementary and Alternative Medicine = komplementární a alternativní medicína) v České republice skrze přednáškovou i publikační činnost. KoS vydala prestižní souhrnnou publikaci Alternativní medicína ve světě. Za potenciální přínos považuje KoS spolupráci CAM a konvenční medicíny, což je také jedna z hlavních myšlenek dokumentu Světové zdravotnické organizace "Strategie WHO pro tradiční medicínu 2014 - 2023", která mj. doporučuje integraci CAM do státních systémů zdravotní péče. KoS v nedávné době rozšířila své aktivity o účast na konferencích mezinárodního významu (např. 6. Ministerská konference WHO pro životní prostředí a zdraví, konference EUROCAM v Bruselu, setkání v Senátu Italské republiky pořádané Evropskou naturopatickou společností, Den ájurvédy v Evropském parlamentu v Bruselu,  Mezinárodní den jógy pořádaný Nadstranickou parlamentní skupinou indických tradičních věd při britském parlamentu v Londýně a další) a stala se členem Platformy pro evropskou politiku v oblasti veřejného zdraví při Evropské komisi, dále členem ANME – Asociace pro přírodní medicínu v Evropě, EUAA – Evropské asociace pro ájurvéduISCMR – Mezinárodní  společnost  pro výzkum  komplementární  medicíny
V souvislosti s podáním petice na podporu biotroniky proběhlo v loňském roce veřejné slyšení v Petičním výboru Poslanecké sněmovny i v Senátu Parlamentu ČR. V současnosti KoS  připravuje  mezinárodní  kongres  s  názvem  CONGRESS: CAM 2020 Prague,  konaný v Praze 19. - 21. 6. 2020.

Více ZDE

Sídlo profesní komory Sanátor

 


Zezulkova BiotronikaZezulkova Biotronika

OBSAH:

Předmluva
Duchovní léčba
Způsob práce
Jeden z názorů léčitele
Bioenergetické choroby
Profesní curriculum vitae
Otázka léčitelství
Hloubka chápání
Slovo k učitelům
Doslov

Profesní komora Sanátor

Znak Bytí

Josef Zezulka
Josef Zezulka - zakladatel oboru Biotronika
(30. 3. 1912 – 13. 12. 1992)

Významný český filozof a léčitel. Žil a pracoval v Praze. Je autorem životní filozofie Bytí a zakladatelem nového oboru léčby - Biotroniky Josefa Zezulky. O jeho metodu projevili zájem výzkumníci z tehdejšího Československa, ale také USA a Sovětského svazu. Iniciovaný oficiální výzkum byl předčasně přerušen kvůli nepřízni tehdejšího politického režimu. Léčil nezištně po desítky let.

Více ZDE
Tomáš Pfeiffer
Představitel, Sanátor Tomás Pfeiffer
(*30. 8. 1953)

Český filozof, léčitel, biotronik, žák a ustanovený pokračovatel Josefa Zezulky. Představitel profesní komory Sanátor, která sdružuje biotroniky pracující v souladu s principy Biotroniky Josefa Zezulky. Předseda správní rady Nadačního fondu Josefa Zezulky. Usiluje o vytvoření podmínek pro rozvoj a výzkum oboru Biotronika Josefa Zezulky a je jejím aktivním propagátorem.

Více ZDE