Mezinárodní videokonference s tématem:
Zlepšování zdraví dětí a adolescentů pro lepší veřejné zdraví
– Fikce nebo v rámci možností?

(Improving Child & Adolescent Health for better Public Health – Fiction or within the scope of possibility?)

10. - 11. listopadu 2020

Pořadatel: Dr. Katharina Wirnitzer, Univerzita Innsbruck, Rakousko, Prof. Clemens Drenowatz, Univerzita učitelského vzdělávání Horních Rakous, Linec, Rakousko, Prof. Nandu Goswami, Univerzita Štýrský Hradec, Rakousko

Za účasti 74 vědců z celého světa přednesl ředitel Tomáš Pfeiffer 15minutovou prezentaci na téma "TCIM: Biotronika v rámci komplexní péče o dětské zdraví, a Platforma 2020 Praha", při níž seznámil posluchače s nejnovějšími údaji z prestižních lékařských databází Cochrane a PubMed a také z dalších zdrojů. Byla tak ukázána účinnost a prospěšnost metod TCIM nejen pro děti a adolescenty. Zaznělo zde i několik kazuistik dokládajících potenciál oboru biotroniky pro léčbu dětí. Byl představen Mezinárodní kongres zdraví 2020 Praha a z něj vznikající Platforma 2020 Praha.

Příloha - tisková zpráva před konáním videokonference včetně programu:
https://ph-tirol.ac.at/node/1156

 

Přehled aktivit Komory Sanátor: