Webinář Ayush Valley Foundation – Co je to vědecký důkaz?

6. prosince 2020

Ředitel profesní komory Sanátor, pan Tomáš Pfeiffer, zde přednesl pohled na důkazy a informace ze strany oborů TCIM obecně, i se zaměřením na obor biotroniky. Představil publikaci Alternativní medicína (CAM) ve světě, která je významným zdrojem ověřených informací v oborech TCIM, a uvedl příklady některých tvrzení zakladatele biotroniky pana Josefa Zezulky, které byly v pozdějších letech potvrzeny a přijaty standardní vědou. Dále pan Tomáš Pfeiffer představil Platformu 2020 Praha a Mezinárodní kongres zdraví 2020 Praha jako významné projekty vytvářené ku prospěchu informovanosti nejen o vědeckých důkazech v oborech TCIM. Účastníky webináře tyto projekty velmi zaujaly a mnozí z nich vyjádřili zájem o účast na nadcházející hlavní části kongresu v Praze a o podpoření vznikající Platformy 2020 Praha.

Záznam celého webináře je zde: https://fb.watch/2gFQsqbxlz/
- příspěvek pana Tomáše Pfeiffera je zhruba od času 3:29:55, další vstup cca od 4:38:04.

 

Přehled aktivit Komory Sanátor: