Výzkum Biotroniky

VIMPERK 1982

V roce 1982 byl psychoenergetickou laboratoří bývalého ministra školství profesora Kahudy proveden výzkum ve spolupráci s nemocnicí ve Vimperku, kde na lůžkovém oddělení této nemocnice byly sledovány ve dvou turnusech výsledky léčeb pana J. Z.
Zvláště na jednoho pacienta léčeného panem J. Z. se sjížděli podívat lékaři z okolí, dokonce i porodníci. A bylo proč. Jak uvidíte ze zápisu, pořízeného tehdy a podepsaného lékařem vimperské nemocnice MUDr. Pekárkem a MUDr. Martínkovou za psychoenergetickou laboratoř, která výzkum z osobního pověření profesorem Kahudou vedla.
Podle něj tento pacient umíral na nádor žaludku. Byl mu proveden vývod tlustého střeva, aby stolice mohla odcházet z těla. V té době byl již velmi malátný.
Po zahájení léčby se pacient začal rychle den ze dne zotavovat, začal opět sám chodit, vývod střeva se spontánně bez jakékoli operace uzavřel a stolice začala opět odcházet přirozeně konečníkem. Pro to je jediný výraz – zázrak. První turnus léčeb opustí pacient zcela revitalizovaný. Jen odborník posoudí, jaký je to úspěch.
I léčby dalších pacientů pana J. Z., jak se můžete přesvědčit ze zápisu, jsou jistě svým výsledkem pozoruhodné. 


Schéma výzkumu

Ukázky výzkumných protokolů

Detail zprávy – CA VENTRICULI

Závěrečná zpráva MUDr. Martínkové – základní fakta

Reference odborných pracovníků a politických činitelů


 

Schéma výzkumu

Iniciátor
Psychoenergetická laboratoř profesora Kahudy

Vedoucí Výzkumu
MUDr. Jitka Martínková

Léčitel
Josef Zezulka

Léčebná metoda
Biotronika Josefa Zezulky

Klinické podmínky
Lůžkové oddělení nemocnice ve Vimperku

Soubor pacientů
20 (z toho 14 hodnoceno)

Diagnózy v souboru
Z části choroby na podkladě bioenergetické nedostatečnosti, současně zařazeni také pacienti, kde nebyl předpokládán jednoznačný efekt, tj. kardiaci a hypertonici

Realizované termíny
27/12/1981 – 03/01/1982 a 01/03/1982 – 08/03/1982

Restrikce/Omezení
Předčasné nucené přerušení výzkumného úkolu z důvodu politické nepřízně

Hodnocení výsledků
MUDr. Fr. Pekárek a MUDr. Jitka Martínková

Výstup
Prokázána pozitivní zjištění – viz Výzkumné protokoly a Závěrečná zpráva MUDr. MartínkovéUkázky výzkumných protokolů

Pořadí: 1, rok narození: 1911, pohlaví: žena
Diagnóza: Coksarthosa 1.sin., ulcus cruris 1.dx.
Obtíže před zahájením biotronické léčby JZ: Dlouhodobé úporné bolesti v kloubech a v torpidním vředu na pravém bérci. Chůze s pomocí dvou holí.
Biotr. léčba - počet dní: 6
Léčebný efekt dle záznamů v protokolu (shrnutí):  vydatný spánek, ve vředu bolestivost, tvorba nových granulací ve spodině, výrazně slabší bolest v kloubech a jen při chůzi, užití 1 hole.
Závěr hodnotících lékařů: Zlepšení bioenergetickou léčbou je prokazatelné a patrné subjektivně i objektivně.

Pořadí: 2, rok narození: 1940, pohlaví: žena
Diagnóza: Hypertense II. Ischemické změny srdeční. Chronická pankreatitis
Obtíže před zahájením biotronické léčby JZ: Průjmy a bolesti hlavy.
Biotr. léčba - počet dní: 6
Léčebný efekt dle záznamů v protokolu (shrnutí):  upravení stolice do normálního režimu, bolest hlavy ustala, výrazně klidnější a pocit svěžesti.
Závěr hodnotících lékařů: Vlivem bioenergetické léčby dochází k pozvolnému ústupu obtíží.

Pořadí: 3, rok narození: 1956, pohlaví: žena
Diagnóza: Asthma bronchiale, spastická bronchitida
Obtíže před zahájením biotronické léčby JZ: Od 2,5 let asthma bronchiale. Časté hospitalizace  - komplikace s pneumonií. Od 2,5 let 1x měsíčně záchvaty (3-5 dní). Léčba medikamenty bez efektu.
Biotr. léčba - počet dní: 4
Léčebný efekt dle záznamů v protokolu (shrnutí):   okamžitý efekt: netypicky dlouhý spánek, soustředěnost na   aktivity, klid, bez komplikací, schopna procházek, celkové uklidnění (somatické i psychické)
Závěr hodnotících lékařů: Příznivé působení bioenergetické léčby prokázáno subjektivně i objektivně.

Pořadí: 4, rok narození: 1951, pohlaví: žena
Diagnóza: Collitis ulcerosa
Obtíže před zahájením biotronické léčby JZ: 4 roky těžká ulcerosní kolitida, biopticky potvrzeno. Trvalé průjmy. Otoky nohou.
Biotr. léčba - počet dní: 6
Léčebný efekt dle záznamů v protokolu (shrnutí): zřetelný vjem tepla při léčbě z rukou léčitele, průjem a plynatost ustaly, pocit klidu, síly a svěžesti, nervově stabilizovaná.
Závěr hodnotících lékařů: Příznivý efekt bioenergetické léčby, subjektivně i objektivně prokazatelný.

Pořadí: 5, rok narození: 1916, pohlaví: žena
Diagnóza: Polyarthritis progresiva
Obtíže před zahájením biotronické léčby JZ: Bolesti v kloubech a dolních končetinách. Pohyb na vozíku nebo s obtížemi s 2 berlemi. Dlouhodobá medikamentosní léčba bez efektu.
Biotr. léčba - počet dní: 6
Léčebný efekt dle záznamů v protokolu (shrnutí):  vydatný spánek, bolesti ustaly, samostatná chůze bez berlí
Závěr hodnotících lékařů: Vliv biotronické léčby výrazně pozitivní a prokazatelný subjektivně i objektivně.

Pořadí: 6, rok narození: 1943, pohlaví: muž
Diagnóza: CA ventriculi
Obtíže před zahájením biotronické léčby JZ: Carcinom žaludku, stav po kolostomii. Malátnost, průjmy, bolesti v žaludku, nechutenství, špatný spánek.
Biotr. léčba - počet dní: 7 (první turnus), 5 (druhý turnus)
Léčebný efekt dle záznamů v protokolu (shrnutí):   klidný a vydatný spánek, bolesti ustaly, průjem ustal, pocit svěžesti, chuť k jídlu, rychlé zlepšení celkového stavu, colostomie:rychlá epithelizace v průběhu léčby a stolice odchází opět dolem; po 7 dnech léčby biotronikou colostomie uzavřena. (první turnus)
větší chuť k jídlu, průjem ustal, pocit svěžesti (druhý turnus)
Závěr hodnotících lékařů: Přechodné zlepšení během léčby, definitivní zhodnocení až po skončení léčby.

Pořadí: 7, rok narození: 1971, pohlaví: žena
Diagnóza: Perinatální encefalopatie, DMO.
Obtíže před zahájením biotronické léčby JZ: Bolesti v kolenou a rukou. Ztuhlost v končetinách. Špatná motorika. Chůze bez opory téměř nemožná.
Biotr. léčba - počet dní: 5
Léčebný efekt dle záznamů v protokolu (shrnutí): vydatný spánek, psychické i fyzické uvolnění, aktivní, spontánní pohyb dolními končetinami, zlepšení motoriky, chůze bez opory.
Závěr hodnotících lékařů: Velmi výrazně pozitivní ovlivnění vlivem bioenergetické léčby.

Pořadí: 8, rok narození: 1926, pohlaví: žena
Diagnóza: Chronická bronchitida
Obtíže před zahájením biotronické léčby JZ: Tlaky v srdeční krajině. Dýchací potíže.
Biotr. léčba - počet dní: 6
Léčebný efekt dle záznamů v protokolu (shrnutí): pocit svěžesti a klidu, vydatný spánek, dýchací potíže ustaly, tlak v srdeční krajině ustal
Závěr hodnotících lékařů: Příznivý efekt biotronickou léčbou prokázán.

Pořadí: 9, rok narození: 1910, pohlaví: žena
Diagnóza: Susp. CA štítné žlázy
Obtíže před zahájením biotronické léčby JZ: n/a
Biotr. léčba - počet dní: 3
Léčebný efekt dle záznamů v protokolu (shrnutí): vjem tepelného záření při léčbě a pocit slanosti slin, pocit změněného barevného vnímání (- psych.neklid), silná bolest v krčních uzlinách
Závěr hodnotících lékařů: Pro krátkost léčby nelze hodnotit.
Detail zprávy – CA VENTRICULI

Stav pacienta před zahájením biotronické léčby JZ
Carcinom žaludku, stav po kolostomii. Výrazná malátnost, průjmy, bolesti v oblasti žaludku, nechutenství, špatný spánek.

První turnus – vývoj stavu pacienta po biotronických zásazích v průběhu sedmi dní
28/12/1981 Po první léčbě klidný spánek, druhý den průjem ustal. Velká únava. Bolesti trvají.
29/12/1981 Průjem ustupuje, pacient spal dobře, večer tlak v oblasti vývodu.
30/12/1981 Poprvé chuť k jídlu, malátnost mizí, potíže a bolesti ustupují.
31/12/1981 Pocit celkové svěžesti, únava zmizela, výrazné zlepšení chuti k jídlu, bolesti ustupují.
01/01/1982 Průjem ustoupil. Rychlé zlepšení celkového stavu. Známky rychlé epithelisace pooperační rány.
02/01/1982 Epithelisace colostomie rychle pokračuje, vývod prakticky uzavřen, stolice odchází opět dolem
03/01/1982 Pacient subjektivně bez potíží, malátnost zmizela, pocit svěžesti, chůze, colostomie uzavřena.
Léčba v tomto turnusu skončena, druhý léčebný turnus zahájen 02/03/1982 

Mezi turnusy podstatné zhoršení stavu*. Pacient katechtický, silné bolesti, zvracení, nepřijímal potravu. Nutnost operativního zákroku –anastomosy.
* Dle zjištění pacient v mezidobí výrazně porušuje nutnou dietu (viz Antikancerogenní dieta). Bez ní se léčí nádory jen velmi obtížně a při nedodržení většinou přichází recidiva. Její dodržování je tedy zcela zásadní pro pozitivní výsledek léčby. Sama dieta není v žádném případě schopna nádory léčit, úspěšnou léčbu ale podmiňuje. Podobně jako při alergii tedy musíme při léčbě odstranit kancerogen z dosahu pacienta.

Druhý turnus –vývoj stavu pacienta po biotronických zásazích v průběhu pěti dní
02/03/1982 Pocit záření při léčbě. Výrazná malátnost.
03/03/1982 Průjem ustal. Spal dobře.
04/03/1982 Zlepšení chuti k jídlu, obnovení průjmu po konzumaci mléka.
05/03/1982 Poměrný pocit svěžesti po léčbě, odpoledne spánek. Průjem ustal. Jizva ve střední části otevřena. Zřetelný vjem záření i přes pyžamo.
06/03/1982 Další zlepšení chuti k jídlu, zvyšující se pocit svěžesti.
Další léčba přerušena.

Závěr MUDr. Martínkové:
Přechodné zlepšení během léčby. Definitivní zhodnocení až po skončení léčby.

Klíčová sdělení:
Spontánní uzavření vývodu tlustého střeva, tj. bez chirurgického zásahu.
Stolice odchází opět přirozeně konečníkem.
Biotronické zásahy po dobu 7 dní posouvají terminální stav (nádor žaludku) do stavu celkové revitalizace.
Zásadní účinek neinvazivní metodou vymykající se dosavadnímu poznání.
Nutnost dodržení antikancerogenní diety.Závěrečná zpráva MUDr. Martínkové – základní fakta  

Soubor pacientů
20 (14 průkazní, 2 neprůkazní, 4 nedostatečný počet zásahů)

Realizace
27.12.1981 – 3.1.1982 a 1.3.1982 – 7.3.1982

Výsledky léčby
Navzdory krajně nepříznivým podmínkám spočívajícím v omezeném souboru pacientů a omezeném období výzkumu jsou výsledky prokazatelné a hodnotitelné.

Klinické rozbory
Sledování moči metodou palmitového testu.
Zkoušky krve v roztoku CuCl2.
Experiment se sledováním FW nabíraných dvojmo.
Zejména u krevních zkoušek a sedimentace erytrocytů byly zjištěny významné změny po biotronickém zásahu - doporučeno další  zkoumání.

Závěr
Hluboké přesvědčení o existenci a léčebném efektu bioenergie.
Výzva k šíření, dalšímu zkoumání a odpovídajícímu začlenění oboru.

Klíčová sdělení:
Biotronická léčba v krátkém časovém úseku má často pozoruhodné výsledky u diagnóz přetrvávajících roky.
Prokazatelné a hodnotitelné přes omezenou četnost biotronických zásahů.
Neinvazivní způsob léčby a nulové vedlejší účinky.
Hodnověrnost výsledků zabezpečena odborným dohledem.
Dobrozdání odborného pracovníka medicíny o účinnosti biotronické léčby.
Výzva odborného pracovníka medicíny k řádnému výzkumu a integraci oboru biotronika.Reference odborných pracovníků a politických činitelů

Akademik Jaroslav Kožešník
Předseda československé akademie věd
Výzva k vytvoření odpovídajících pracovních podmínek pro rozvoj vědního oboru bioenergotherapie jako činnosti sloužící zájmům veřejnosti.
 
PhDr. Zdeněk Rejdák, Doc. Dr. Jaroslav Suchý, CSc, Doc. Dr. Jiří Cvekl, CSc
Koordinační skupina pro výzkum problematiky psychotroniky
Potvrzení schopnosti příznivě zasahovat či zcela léčit některá onemocnění bez vedlejších účinků.
Výzva k podpoře výzkumu a vytvoření podmínek cele se věnovat oboru v zájmu dalšího rozvoje vědeckého poznání a v zájmu lidského zdraví.
 
Doc. Dr. Jaroslav Suchý, CSc
Proděkan pro vědeckou práci, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Doporučení k podpoře činnosti s odvoláním na dopis doc. dr. V. M. Injušina z Alma Aty.
 
MUDr. Jarmila Chládková
Ústav pro vyšší nervovou činnost
Úspěsný pokus dokazující průnik biotronické energie jakoukoli hmotou (odstíněno olovem) pomocí měření elektroencephalografem.
Potvrzení přenosu na jakoukoli vzdálenost.
Potvrzení úspěšnosti léčby u plicních metastaz. 
Potvrzení nulových vedlejších účinků.
Výzva k zařazení oboru biotronika mezi ostatní léčebné obory.
 
MUDr. Jarmila Chládková
Odborná zubní lékařka
Potvrzení úspěšnosti léčby u lumboischiadického syndromu.
Potvrzení úspěšnosti léčby u zánětlivých příznaků u apendicitidy.
Potvrzení úspěšnosti léčby u senné rýmy.
Potvrzení úspěšnosti léčby u zánětu ozubice.
Potvrzení o nezištnosti léčby.
 
Prof. MUDr. Vl. Hlaváček
Přednosta, Fakultní nemocnice Praha 10 – Vinohrady
Potvrzení úspěšnosti léčby u nádorového onemocnění v plicích.
Výzva k vědeckému zkoumání.
 
Prof. Dr Vladimír Chládek, Dr.Sc.
Oto-laryngologická klinika lék. fakulty hygienické Praha 10
Potvrzení úspěšnosti léčby u maligního lymfogranulomu.
Potvrzení úspěšnosti léčby u nádorového infiltrátu levé plíce s rozsáhlými metastázemi.
Podpora doporučení členů koordinační skupiny vytvořit adekvátní podmínky pro obor biotronika.
 
MUDr. Libuše Holasová
I. Porodnická klinika
Potvrzení úspěšnosti léčby u sclerosis multiplex.
 
MUDr. Ladislav Rosa
II. interní klinika LFH KU
Potvrzení úspěšnosti léčby při tlumení bolesti bez aplikace opiátů u bronchogenního karcinomu s mnohočetnými metastázemi v kostech a patologickými frakturami.
 
MUDr. Miroslav Pekárek
Okresní ústav nár.zdraví Praha 5, Onkologické oddělení
Léčba biotronikou nezasahuje nijak rušivě do léčby lékaře.
Léčba biotronikou uznána jako vhodný doplněk léčby lékaře a zlepšuje vyhlídky (zapouzdřením nádoru) pro příp. další chirurg. léčbu.
Potvrzena úspěšnost léčby u inoperabilního karcinomu jícnu a žaludku (prognóza života 2-3 měsíce). 
Doporučení spolupráce s onkol. oddělením s odvoláním na její prospěšnost.
 
MUDr. Alois Pokorný
Ředitel, Ústav národního zdraví NV hlavního města Prahy
Pozvání na setkání s lékaři představit léčebnou metodu.
 
Doc. Dr. Jaroslav Suchý, CSc
Proděkan pro vědeckou práci, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Žádost adresovaná ministru zdravotnictví vědecky zkoumat a u nadaných rozvíjet sanátorský obor pro blaho společnosti.
 
MUDr. Josef Dubský
Ředitel odboru zdravotnického výzkumu a techniky, Ministerstvo zdravotnicví
Příslib poskytnutí řádných podmínek pro výzkum (neuskutečnilo se z politických důvodů - změna vlády a nástup normalizace).
 
MUDr. Lubomír Oliva
Primář, obor interní lékařství
Potvrzení úspěšnosti léčby u onkologických onemocnění.