Výroční valné shromáždění členských organizací ANME dne 6. 3. 2019, Frankfurt nad Mohanem


Sestřih projevu pana Tomáše Pfeiffera, ředitele profesní komory Sanátor, na výročním valném shromáždění členských organizací ANME dne 6.3.2019, Frankfurt nad Mohanem

Přepis projevu Tomáše Pfeiffera

Tomáš Pfeiffer, ředitel profesní komory Sanátor:

To, co vám dnes, hlavně, chci přinést, je práce naší komory.
Toto je počet, celkový počet národních výzkumných center.
Pro mě osobně stav, který je v Německu, Británii, je něco jako sen.

Snažil jsem se, například, předvádět své pacienty při televizních vysíláních.
Byly to unikátní případy. Neb jedna z mých specializací je rakovina.
Jeden za všechny:
Nádor kůže, melanom, na noze, po čtyřech létech léčby v medicíně, dospěl ke generalizaci v dutině břišní.
Když jsem tohoto muže předvedl v televizním studiu, nikoho z profesorů onkologie to nezajímalo.

...No, národní vlády ("National Governments"), tak "Czech Republic - no, no, no, no", a v jiných místech světa je to o něco lepší.

A, "this is my teacher", byl to jediný výzkum, který byl nakonec přerušen policií.
Ten muž měl rakovinu žaludku a vývod, (není to tento pacient ale jiný) a během léčby, přestože umíral, se revitalizoval, stomie se spontánně zahojila, uzavřela, a střevo se napojilo bez operačního zásahu.
To vypadá na zázrak.

Já jsem pro vás připravil, jako představení, prosím, pošlete si to... V Praze provozuji, vlastně, univerzitu, duchovní univerzitu. Nadační fond, který to zaštiťuje. Je zde v centru Prahy velké centrum.
A pokud by vás napadlo, že jsem obchodně zdatný, tak je třeba sdělit, že můj obor, vždy, pracuje zdarma, a vše to, co vidíte, vzniklo prací mou a mých prátel, dobrovolně, bez jakýchkoliv nároků, ale největší pomoc přicházela od toho co není vidět.
Je to mnoho, mnoho zázraků které se staly.

A i to, je pro mě vělkou potěchou, že vám to mohu říct, a dát vám tak naději, že všichni jsme na tom stejně, a všichni jdeme cestou pomoci druhým, a je li to tady, v tomhle místě, tak je všechno v pořádku.
Kdyby to bylo tady, tak to úplně v pořádku není, i když musíte z něčeho žít...

Nora Laubstein, prezidentka ANME:

Celá kniha "Alternativní medicína (CAM) ve světě" je nyní přeložena do angličtiny.
Obsahuje veškeré citace a je určena pro lidi, kteří potřebují hmatatelný důkaz.
Můžete ji mít ve své ordinaci, ukázat jim ji, číst z ní a použít ji k argumentaci. A když vám bude někdo říkat, že v komplementární medicíně žádný výzkum neexistuje, „bác, bác, bác.“
Toto je realita. Kniha má kromě materiální podoby i tuto velice speciální, opravdu pěknou verzi.
Je ve formátu pdf a obsahuje naši prezentaci.
Podporuje práci Tomáše, organizace Sanátor i naší organizace.
Tato kniha je velmi pádným argumentem, který můžete použít všude.
Patří vám velké, velké díky.

 

Přehled aktivit Komory Sanátor: