Výroční valná hromada ISCMR 2020 (videokonference)

30. října 2020 

ISCMR – Mezinárodní společnost pro výzkum tradiční, komplementární a integrativní medicíny.

Komora Sanátor, jakožto členská organizace ISCMR, byla pozvána k účasti Radou ředitelů ISCMR.

Ředitel profesní komory Sanátor, pan Tomáš Pfeiffer, zde představil Platformu 2020 Praha, její možnou důležitost pro práci ISCMR i pro další rozvoj všech oborů TCIM obecně. Informoval také o publikaci Alternativní medicína (CAM) ve světě, vydané KoS, jako důležitém zdroji informací v této oblasti. Představil také Mezinárodní kongres zdraví 2020 Praha.

 

Přehled aktivit Komory Sanátor: