Průlom v pohledu na alternativní medicínu

Průlom v pohledu na alternativní medicínu

Informace o konání tiskové konference – Alternativní medicína (CAM) ve světě, konané dne 26. 7. 2018 v 10.30 hod. – Soukenická 21, Praha 1

Na tiskové konferenci byli zástupci médií seznámeni s činností profesní komory Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky, jejímž statutárním představitelem je Tomáš Pfeiffer. Tato organizace se pokouší zvýšit povědomí o oblasti CAM (z angl. Complementary and Alternative Medicine, tj. komplementární a alternativní medicína) v České republice, a to publikační činností, která přináší do České republiky současný stav vědeckého poznání CAM ve světě.
 
Naše komora se zúčastnila několika jednání na mezinárodní úrovni v Bruselu i jinde a stala se členem mezinárodní politické Platformy pro evropskou politiku v oblasti veřejného zdraví při Evropské komisi.

Jednou z aktivit poslední doby byla účast na konferenci EUROCAM v Bruselu na téma: „Snižování potřeby ATB za přispění CAM“, kde profesní komora Sanátor vypracovala příspěvek se zaměřením na prevenci imunitních nedostatečností.

Na této akci byl pořízen obrazový příspěvek s vyjádřením zástupců předních světových autorit, jako je EUROCAM nebo WHO, např. konzultanta pro oblast CAM, genetika pracujícího v Oxfordu, který je konzultantem britské vlády pro tuto oblast, a dalších. Byly zveřejněny zásadní informace o jednání Evropského parlamentu, Světového zdravotnického shromáždění a ostatních. Záznam je k dispozici na: https://www.dub.cz/cs/jednani-v-bruselu

Byla představena další významná iniciativa severoatlantické aliance, technická zpráva NATO – Organizace pro vědu a technologie, která mapuje možnost použití CAM ve vojenských zdravotnických systémech NATO.

Snad nejzásadnější z podaných informací bylo zveřejnění zhodnocení studií „zlatého standardu“ v databázi Cochrane porovnávající účinnost CAM a medicínských postupů, které je doslova průlomem v pohledu na CAM.

Dále byly předloženy nejnovější vědecky podložené informace o stavu alternativní medicíny ve světě, které jsou uveřejněny v knize ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA (CAM) VE SVĚTĚ, aneb O ČEM SE MLČÍ. Tuto publikaci vypracovala pracovní skupina profesní komory Sanátor, s jejím obsahem se máte možnost seznámit zde: https://www.sanator.cz/knihy/CAM/Alternativni-medicina-(CAM)-ve-svete.pdf

PETICE

Přítomní byli seznámeni s předáním Petice na podporu biotroniky 29. 6. 2018 do Poslanecké sněmovny a 18. 7. 2018 do Senátu Parlamentu České republiky s počtem podpisů přes 40 tisíc s následným tiskovým brífinkem. (Video z předání petice - klikněte zde)

Ředitel profesní komory Sanátor Tomáš Pfeiffer uvedl: „Naším krátkodobým cílem je účastnit se legislativního procesu a přinést odborné i laické veřejnosti relevantní informace o stavu v této oblasti ve světě.“

Profesní komora Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky, Soukenická 21, Praha 1, PSČ 110 00
Tomáš Pfeiffer
ředitel profesní komory Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky,
člen platformy pro evropskou politiku v oblasti veřejného zdraví při Evropské komisi


e-mail: sbjz@dub.cz
tel: 222 311 141, 603 723 713
www.dub.cz, www.sanator.cz


Příloha: Zpráva o tiskové konferenci (PDF 1MB)

Záznam z tiskové konference:


Fotogalerie z tiskové konference:VIDEO Z JEDNÁNÍ 6. 6. 2018 V BRUSELU S VYJÁDŘENÍM ZÁSTUPCŮ SVĚTOVÝCH AUTORIT O ALTERNATIVNÍ MEDICÍNĚ (WHO, EUROCAM A DALŠÍ) PRO PROFESNÍ KOMORU SANÁTORProfesní komora SANÁTOR - svaz biotroniků Josefa Zezulky

Brusel 2018

Vyjádření zástupců předních evropských a světových organizací k problematice komplementární a alternativní medicíny (CAM)PRVNÍ SOUHRNNÁ PUBLIKACE S PODLOŽENÝMI INFORMACEMI O STAVU ALTERNATIVNÍ MEDICÍNY VE SVĚTĚ
 

PDF kniha - ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA (CAM) VE SVĚTĚ - O čem se mlčíAlternativní medicína (CAM) ve světě - O čem se mlčí - PDF kniha

PDF kniha volně ke stažení (20MB)
PETICE NA PODPORU BIOTRONIKY - 40.722 PETENTŮ
SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

VIDEO - Tiskový briefing spojený s předáním petice na podporu biotroniky
Zdroj: https://youtu.be/cQM_3mCdeOA


FOTOGALERIE - Tiskový briefing spojený s předáním petice na podporu biotroniky


Zdroj: https://www.senat.cz/cinnost/galerie.php?aid=23083

 

Přehled aktivit Komory Sanátor: