Schůze širší rady ANME (videokonference)

30. listopadu 2020

KoS, jakožto členská organizace ANME, byla pozvána k účasti na zasedání prezidentkou ANME Norou Laubstein.

Ředitel profesní komory Sanátor, pan Tomáš Pfeiffer, zde informoval o současném stavu běžící zkušební verze Platformy 2020 Praha a o přípravách na nadcházející hlavní část Mezinárodního kongresu zdraví 2020 Praha. Členové širší rady ANME vyslovili uznání a podporu tomuto významnému celosvětovému projektu na poli TCIM a informovali pana Tomáše Pfeiffera o způsobech, kterými ANME tento projekt propaguje mezi svými členy i mezi širokou veřejností.

 

Přehled aktivit Komory Sanátor: