Aktivity profesní komory Sanátor


Sanátor Tomáš Pfeiffer v indické TV 24News (rozhovor)
Informace v britském tisku - The Asian Independent (anglicky)


Informace v britském tisku - The Asian Independent (anglicky)


VEŘEJNÉ SLYŠENÍ
V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ ČR,
TISKOVÁ KONFERENCE 26. 9. 2018
BIOTRONIKA JOSEFA ZEZULKY - PREZENTACE (PDF 4MB)

O nás

Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky je profesní organizací – komorou, biotroniků Josefa Zezulky, posláním je sdružovat, školit, vzdělávat a ustavovat do praxe adepty v biotronice Josefa Zezulky, garantovat odbornost biotroniků ustavených v biotronice Josefa Zezulky, spolupracovat s jinými duchovními naukami, organizacemi, medicínskými a ostatními příbuznými obory. Ve své činnosti navazuje na činnost organizace SANÁTOR – svaz biotroniků, založené dne 13. 5. 1991. Každý biotronik Josefa Zezulky musí být ustaven do praxe profesní komorou Sanátor - svaz biotroniků Josefa Zezulky. V opačném případě jeho činnost nijak nesouvisí s biotronickou metodou vytvořenou přinašečem Josefem Zezulkou a jedná se o jiný obor. Biotronika a biotronická metoda v té podobě, jak ji přinesl a ustavil biotronik Josef Zezulka, je odborně garantována pouze touto profesní komorou.