Profesní komora Sanátor (KoS)

Znak oboru Biotronika Josefa Zezulky
Znak oboru Biotronika J. Z.

Profesní komora Sanátor - svaz biotroniků Josefa Zezulky (též profesní komora Sanátor, zkr. KoS) je nezisková organizace, jejímž statutárním zástupcem je Tomáš Pfeiffer. Je garantem odborné způsobilosti biotroniků ustavených v Biotronice Josefa Zezulky. Vedle sdružování, školení, vzdělávání a ustavování biotroniků Josefa Zezulky do praxe, se tato česká organizace již po desetiletí pokouší zvýšit povědomí o oblasti CAM (z angl. Complementary alternative medicine = komplementární a alternativní medicína) v České republice skrze přednáškovou i publikační činnost. Za potenciální přínos považuje KoS spolupráci CAM a konvenční medicíny, což je také jedna z hlavních myšlenek dokumentu Světové zdravotnické organizace "Strategie WHO pro tradiční medicínu", která mj. doporučuje integraci CAM do státních systémů zdravotní péče.  KoS v nedávné době rozšířila své aktivity o účast na konferencích mezinárodního významu (např. 6. Ministerská konference WHO pro životní prostředí a zdraví, konference EUROCAM v Bruselu a další) a stala se řádným členem Platformy pro evropskou politiku v oblasti veřejného zdraví při Evropské komisi

​Společnými silami tým profesní komory Sanátor (KoS) neustále monitoruje aktuální situaci v oblasti CAM a pokouší se tak hledat nová řešení v oblasti péče o veřejné zdraví, prevence a zdravého životního stylu. Zjištěné skutečnosti, vlastní stanoviska a postoje na témata týkající se oboru Biotronika Josefa Zezulky i oblasti CAM prezentuje ředitel profesní komory Sanátor Tomáš Pfeiffer v rámci své přednáškové činnosti napříč celou Českou republikou

​Profesní komora Sanátor (KoS) již přinesla veřejnosti informace od světových autorit, jako jsou WHO, NATO, Evropský parlament, Rada Evropy, Evropská komise i z řady vědeckých databází, jako jsou např. Cochrane Database of Systematic Reviews, PubMed/MEDLINE, Science Direct a další.  Výše uvedená fakta shrnuje publikace profesní komory Sanátor s názvem Alternativní medicína (CAM) ve světě, která byla poprvé veřejně prezentována na tiskové konferenci profesní komory Sanátor v listopadu 2016. Od té doby se stala profesní komora Sanátor aktivním participantem na konferencích evropského i světového významu.

Cílem profesní komory Sanátor (KoS) je přinést nejnovější informace na poli CAM také do České republiky a napomoci tak rozšířit relevantní údaje o oblasti, jejíž pomoc využívá až 100 000 000 Evropanů.  Je nejen v zájmu profesní komory Sanátor tyto informace dále šířit a poskytovat tak české společnosti nový úhel pohledu na danou věc.