českyenglish
SANÁTOR – SVAZ BIOTRONIKŮ JOSEFA ZEZULKY

www.sanator.cz
HOME
 

Onkologická prevence

 

Abstrakt

Nádorová onemocnění jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí v České republice. Výskyt nádorových onemocnění se zvyšuje jak u dětí, tak dospělých. Pan Josef Zezulka vypracoval systém účinného ovlivnění této nemoci v její příčině a popsal i její patogenezi.

Josef Zezulka jako první pojmenoval rakovinu jako proces vznikající na podkladě bioenergetické nedostatečnosti, kdy dochází k nerovnováze některých orgánových center. Důsledkem je pak mimo jiné například ztráta obranyschopnosti vůči kancerogenům.

Josef Zezulka upozorňuje na přílišné přetěžování organismu karcinogenními látkami, jejichž výskyt se neustále zvyšuje. Dehet ve všech podobách staví na místo jednoho z nejsilnějších karcinogenů. Rovněž varuje před kyselinou benzoovou. Nejhorší potravinou vůbec jsou uzeniny, kdy dochází ke konzervaci dehtem (sycením v kouři). Jelikož dehet vzniká i procesem pražení, velice problematické jsou rovněž potraviny, které se pražením vyrábí (např. káva, kakao, melta).

Pouhou úpravou životosprávy – vyloučením příjmu karcinogenů v co nejširší možné míře - lze riziko rakoviny výrazně snížit, a to i v případě dětských rakovin, kdy se matka v době těhotenství vyvaruje konzumaci potravin obsahujících dehet a jiné kancerogeny. 

Při onkologickém onemocnění všech typů je organismus pacienta přecitlivělý na kancerogeny. Zde je tedy zcela zásadní, aby pacient dodžoval Antikancerogenní dietu (viz Antikancerogenní dieta).  Sama dieta není v žádném případě schopna nádory léčit, úspěšné ovlivnění ale podmiňuje. Podobně jako při alergii tedy musíme odstranit kancerogen z dosahu pacienta.

Poznatky Josefa Zezulky, které prezentoval od poloviny 20. století, jsou zdokumentovány v jeho vydaných publikacích a shodují se se současnými závěry vědy.

Klíčová slova: onkologická prevence, bioenergetická nedostatečnost, morfologická centra, karcinogeny, kouření, dehet, kyselina benzoová, uzeniny, konzervace dehtem, pražení, dětská rakovina, ovlivnění rakoviny, antikancerogenní dieta.

 

Více informací zde:

Názory Biotroniky na příčiny a ovlivnění některých nemocí

Antikancerogenní dieta Josefa Zezulky

Zpráva Josefa Zezulky pro konferenci Monte Carlo 1975