Profesní komora Sanátor na odborné konferenci s mezinárodní účastí na téma SPIRITUÁLNÍ PÉČE, pořádalo Centrum psychosociální a spirituální péče FN Motol dne 25. října 2018

 

Přehled aktivit Komory Sanátor: