českyenglish
SANÁTOR – SVAZ BIOTRONIKŮ JOSEFA ZEZULKY

www.sanator.cz
HOME
 

Josef Zezulka

 
Josef Zezulka
30. 3. 1912 – 13. 12. 1992
Josef Zezulka
30. 3. 1912 – 13. 12. 1992

Byl význačnou osobností české duchovní a filosofické a kultury. 30. března, v roce 1945 v jeho 33 letech u něj náhle dochází k rozevření vědomí přinašeče. Následně formuluje filosofii Bytí a zakládá nový obor, který nazývá Biotronika. Později se účastní českých i mezinárodních výzkumů s cílem zařadit Biotroniku do zdravotnictví. Zájem o jeho práci projeví USA i tehdejší Sovětský svaz (prof. Parker, Stanley Krippner a prof. Iňjušin z Alma Aty). Komunistický režim tomu nepřeje. Tajně se vydávají v samizdatu jeho práce, některé publikuje na západě (Psychoenergetics Systems – vydáno v New Yorku, Paříži, Londýně, Realms of Healing a další.) Tajně přednáší. V závěru života předává obor svému dlouholetému žáku Tomáši Pfeifferovi s tím, že jej dál povede on.

 

Zahraniční publikace

The Realms of Healing

Stanley Krippner, Ph.D., Alberto Villoldo, Ph.D., Celestial Arts, 1976, ISBN 0890871124, 9780890871126

 

Psychoenergetic systems: the interaction of consciousness, energy, and matter

Stanley Krippner, Ph.D., Gordon and Breach Science Publishers, 1979 , ISBN 0677148704, 9780677148700