Profesní komora Sanátor na akci Dny zdraví v Pardubicích, konané ve dnech 22. a 23. listopadu 2018