Den Ajurvédy v Evropském parlamentu 28. 1. 2020

Den Ajurvédy v Evropském parlamentu 28. 1. 2020

Vzhledem k situaci související s Brexitem, uspořádala Nadstranická parlamentní skupina /APPG/ pro Indické tradiční vědy v sídle Evropského parlamentu v Bruselu kolokvium Den ajurvédy pro rok 2019, až 28. ledna 2020. Akce se konala pod patronátem Geofrey Van Ordena, Komandéra Řádu Britského impéria a poslance Evropského parlamentu a její Excellence Velvyslankyně Indie v Belgii, Lucembursku a při Evropské Unii paní Gaitri Issar Kumar. Geoffrey vřele uvítal všechny hosty a blahopřál APPG pro Tradiční indické vědy a jejich tajemníkovi Amarjeet S  Bhamrovi  k uspořádání historického kolokvia, jakož i k nepřetržité činnosti této skupiny, u jejíhož vzniku stál indický ministerský předseda Narendra Modi, v evropském parlamentu. Na velvyslankyni Kumar rovněž zapůsobilo úsilí pana Bhamra a skupiny britských poslanců vyzdvihnout význam léčebného působení Ajurvédy a jógy v Evropském parlamentu. Velvyslankyně je rovněž ujistila o své podpoře dalšího rozvoje a směřování APPG pro tradiční indické vědy v EU.

Amarjeet S Bhamra s entuziasmem hovořil o podpoře pořádání kolokvií o Ajurvédě a Józe, které se APPG pro Indické tradiční vědy po léta dostávalo ze strany výše uvedených hlavních hostů, a vyjádřil smutek nad ochodem britských poslanců z EU, protože prokázali velkorysou podporu začlenění indických tradičních věd do péče o zdraví evropských národů. Navrhl vytvoření Centra Excelence pro výzkum, vzdělávání a praktickou aplikaci Ajurvédy na evropském kontinentě. Společně s profesorem Madanem Thangavelu předal všem hlavním hostům prohlášení o společném záměru Indie a EU. Amarjeet S Bhamra rovněž využil této příležitosti a poděkoval Velvyslankyni Kumar a celému personálu Indického velvyslanectví v Bruselu za její podporu a poskytnutí  veganského  občerstvení všem delegátům.

Paní Neena Gill, nositelka Řádu britského impéria a poslankyně Evropského parlamentu, mluvila o svých návštěvách Indie a o setrvávajících účincích ajurvédské léčby, které se jí dostalo. Dle jejího tvrzení je důležité, aby byly blahodárné účinky ajurvédy uznávány napříč Evropou, neboť šetří náklady a jsou zdraví prospěšné. Poslanci Dinesh Dhamija, vedoucí Euro-Indické delegace, a Jo Linen rovněž vyjádřili souhlas s tvrzením o užitečnosti prevence, která je lepším přístupem k celkovému zdraví než léčba. 

Dr. Tony Nader a Dr Nagendra přednesli své projevy přes Skype a nazvali Ajurvédu vědou života a nesmrtelnosti - nejen po stránce fyzické, ale také mentální; především pak na úrovni lidského vědomí a naší reálné existence.

Gita Desai, účastnice z USA, představila ukázku ze svého nového dokumentu 5 hodin odhalování ajurvédy a stručně pohovořila o prospěchu přijetí ajurvédy do každého dne.

Dr. Carlyn Petres, vědkyně z Rakouska, Yannuck Oits z Belgie, Dr. Martina Zisková z ČR, Durlabh Vasudeva z Francie, Gaytri Puranik a Dr. Peter Kath z Německa a Dr. Partag Singh z Indie hovořili o užitečnosti začlenění ajurvédy do národních zdravotnických systémů Evropy. Tuto myšlenku podpořil i R. Vinjamuri  z Velké Británie, který předvedl Ajurvédský tanec.

Elizabeth Wright z Irska, Dr. Naveen Gupta, Christel Fontaine, Sebastian Blanchard a Ilinca Dumitru-Blanchard z Belgie, Dr. Ameya Bysani, Tamara Slijepcevic, Carla van Dijk a Maria Peters z Nizozemska, Markéta Laciková a Roman Čada z České republiky, Joaquim Da Costa Jorge z Portugalska, Florin Bebsel z Rumunska, Mary Raynard ze Singapuru, Dr. Maria Ramon Cueto a Dr. Vijay Carolin ze Španělska, Payal Dwivedi z Trinidad a Tobago, Dr. Kiran Lal, Dr. Rolf Wachsmuth, Stephan Hein a Martin Rickinger z Německa, Vincenzo Valenzi a Albina Pisani z Itálie, Gordon Brennan, Dr. Mauroof Athique, Dr. Venkata Joshi, Ranjula Madhani MBE, Varsha Mistry, Romany Rix, Angela Schroeder a Paul Raynard  z Velké Británie přispěli rovněž k úspěchu kolokvia. 

 

Přehled aktivit Komory Sanátor: