Co je Biotronika Josefa Zezulky?

Biotronika Josefa Zezulky (dále jen Biotronika) je obor duchovní léčby, který vznikl v Praze v polovině 20. století.  Jedná se o samostatný nemedicínský obor, který působí zejména na choroby způsobené bioenergetickou nedostatečností, tj. pracuje v oblasti biologických – vitálních sil. Biotronik při zásahu působí na pacienta rukama ze vzdálenosti několika centimetrů, vysílá přitom vitální energii určité kvality podle povahy choroby. Je možná také léčba na dálku, která se pro svou vyšší náročnost používá pouze u indikovaných případů.

Výzkum biotroniky v nemocnici Vimperk

Prezentace oboru Biotronika J.Z.

Vznik oboru Biotronika Josefa Zezulky

Obor vytvořil a rozvinul český filosof a léčitel Josef Zezulka, pro tento obor vymyslel a ustavil název „Biotronika“, který poprvé použil po roce 1945. Josef Zezulka obor strukturoval do biotronické patologie, nauky o vitálních silách, o jejich použití při zásahu a zejména do filosofie, která je jeho základem. V roce 1992 sanátor Josef Zezulka předal obor Biotronika svému žáku sanátorovi Tomáši Pfeifferovi, který je současným představitelem a odborným garantem Biotroniky i filosofie Bytí, které přednáší na půdě Duchovní university Bytí (www.dub.cz).

Josef Zezulka

Princip oboru

Teoretickým základem je filosofie vytvořená Josefem Zezulkou: Biotronika je v první řadě filosofií a vlastní biotronické působení její praktickou aplikací – duchovní biotronická léčba je vždy založena na duchovní filosofii, a proto je vždy s oblastí náboženské filosofie přímo spojena.
Základní východisko Biotroniky Josefa Zezulky jako metody duchovního působení je následující: člověk sestává ze tří základních částí, z hmotného těla, psyché a vitality – pro onemocnění povahy hmotné je nejefektivnější medicína, pro poruchy v oblasti psychické psychoterapie a při poruchách vitálních systémů je pak nejúčinnější zásah duchovním biotronickým působením. V mnoha případech je choroba způsobena více činiteli, zde pak pomůže nejlépe spolupráce příslušných oborů.
Biotronikem se může stát pouze nadaný jedinec, který svoji vrozenou schopnost zesílí a kultivuje dlouhodobým studiem pod vedením učitele, nejsilnějším biotronikem je stupeň „sanátor“.

Kniha Zezulkova Biotronika

 

Účinnost biotronického duchovního působení

Duchovní biotronické působení se zaměřuje na choroby, jejichž příčina spadá do oblasti bioenergie tj. vitálních sil. Mezi ně patří např. onkologická onemocnění. Sanátor Josef Zezulka byl první, kdo popsal rakovinu jako proces, způsobený bioenergetickou nedostatečností a kdo také popsal patogenezi této choroby a vypracoval pro ni léčebný systém. Biotronické duchovní působení je účinné i u dalších onemocnění (např. neurodegenerativní, revmatická či autoimunitní onemocnění  a řada dalších).  
Bioenergie je organická energie vázaná na živou hmotu, jejíž existence v současné době není zcela vědecky uznávaná, přestože s ní pracují  prastaré i moderní alternativní metody léčby. Účinnost těchto metod se v zahraničí v současné době stále více zkoumá a výsledky výzkumů jsou zveřejňovány např. v databázi PubMed (viz publikace KoS).
Spolupráce mezi Biotronikou Josefa Zezulky a konvenční medicínou nebyla v naší zemi dosud plně navázaná, přestože např. v letech 1968 a 1982 došlo k významné komunikaci mezi těmito obory.  Biotronika Josefa Zezulky však dosud systematicky zkoumána nebyla. 

Principy Biotroniky jsou součástí nejmodernějších výzkumů. Teprve v posledních letech se totiž potvrzuje to, co Biotronika bere v úvahu. Například jrozpoznání vlivu určitých látek na vznik zhoubného nádoru v těle. Rakovinotvorně v našem těle působí například látky, které obsahují tolik oblíbené uzeniny. Názory Biotroniky jsou po více jak 50 letech plně podpořeny současným stavem vědeckého poznání (viz doporučení WHO a EU, které jsou k dispozici v publikaci KoS)

 

Kam dál?

VÝZKUM

Nositelé oboru

Zakladatelem a tvůrcem oboru je pan Josef Zezulka (30. 3. 1912 - 13. 12. 1992).  Byl významným českým filosofem a léčitelem. Za svého života sepsal duchovní dílo s názvem filosofie Bytí. Toto dílo je teoretickým základem oboru Biotronika, který představuje praktickou aplikaci filosofie Bytí. Jako první formuloval příčiny chorob na podkladě bioenergetické nedostatečnosti. Přestože po léta nezištně léčil stovky pacientů, tehdejší komunistický režim dalšímu rozvoji tohoto oboru nepřál. O jeho práci však projevili zájem v zahraničí - svými poznatky Josef Zezulka přispěl do sborníku mezinárodních psychotronických konferencí a několika dalších publikací, např. "Psychoenergetic Systems" (vydáno v Londýně, New Yorku a Paříži) nebo v publikaci prof. Stanleyho Krippnera a Alberta Villolda "The Realms of Healing".