českyenglish
SANÁTOR – SVAZ BIOTRONIKŮ JOSEFA ZEZULKY

www.sanator.cz
HOME
 

Biotronika Josefa Zezulky

 
ZEZULKOVA BIOTRONIKA
Vydaná kniha
ZEZULKOVA BIOTRONIKA
Vydaná kniha

Abstrakt

Obor Biotronika byl založen a strukturován významným českým filozofem Josefem Zezulkou (30. 3. 1912 – 13. 12. 1992) po roce 1945.

Jedná se o samostatný nemedicínský obor, který působí zejména na choroby způsobené bio-energetickou nedostatečností, tj. pracuje v oblasti biologických – vitálních sil.

 

Biologické síly

jsou energetickým projevem každé živé hmoty a jsou protipólem silovým projevům anorganické hmoty (neživé). Biologická síla je mnohem složitější než síla anorganická. Je mezi nimi asi takový rozdíl jako mezi železnou trubkou a lidskou paží. Obě obsahují stejné atomy (např. Fe, Ca atd.), ale tyto atomy mají rozdílné uspořádání (organizaci).

 

Bio-energetická nedostatečnost

Obor Biotronika rozděluje choroby dle původu na hmotné, psychické a energetické. Onemocnění vznikají často spojením více příčin a projevů, z toho vyplývá nutná spolupráce mezi příslušnými obory. Pak lze očekávat co největší prospěch pro pacienta. Poruchy vitálních systémů mohou nastat na úrovni buněčné, orgánové i celotělové. Čím větší je příčina nemoci v bio-energetické nedostatečnosti, tím mívá Biotronika často lepší výsledky v kontrastu s jinými obory (např. onkologická onemocnění, onemocnění sclerosis multiplex a další). Přirozený stav – homeostáza – zajišťuje přirozeně všechny funkce k potřebě organismu také v oblasti biologických sil. Dojde-li k porušení této homeostázy, vzniká choroba z bio-energetické nedostatečnosti.

 

Biotronické duchovní působení

Biotronické duchovní působení nemá žádné vedlejší účinky, ošetřuje komplexně celý organizmus nebo orgán či skupinu buněk. Biotronik - sanátor působí bezkontaktně formou biotronického duchovního působení, tj. užívá vitální síly, kterou posiluje postižená místa. Sanátor pracuje vždy nezištně. Sanátor pracuje výhradně v souladu s pravidly a principy oboru Biotronika, tak jak ji ustavil a strukturoval Josef Zezulka. Každý biotronik - sanátor musí být ustaven profesní komorou Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky, která garantuje jeho odbornost.

 

 

Klíčová slova: Biotronika, Biotronika Josefa Zezulky, Josef Zezulka, bio-energetická nedostatečnost, biologická síla, vitální síla, organická sílá, vitální systémy, biotronik, sanátor.

 

Číst dále

 

Související literatura

 

ZEZULKOVA BIOTRONIKA

uspořádal Tomáš Pfeiffer

Sborník statí Josefa Zezulky, který hlouběji objasňuje práci biotronika a jeho filosofii.