Aktivity

Profesní komora Sanátor již po mnoho let pracuje v oblasti tradiční, komplementární a integrativní medicíny v České republice. Od roku 2016 rozšířila svou aktivitu o účast na zahraničních konferencích mezinárodního významu. Nyní přináší PK Sanátor nejnovější poznatky z konferencí, zaměřených především na oblast TCIM, také české veřejnosti.

Přehled aktivit KoS