Účast profesní komory Sanátor na 12. evropském kongresu integrativní medicíny v Barceloně 13. - 15. září 2019

Barcelona:
Celosvětový kongres komplementární medicíny hostil přes tisíc návštěvníků ze 47 zemí světa, který navštívili lékaři a profesoři medicíny. Zajímavé prezentace a velké množství nových kontaktů, závěrečné materiály kongresu obsahují i prezentace biotroniky, přednášené zde sanátorem Tomášem Pfeifferem.
Kongres se vyznačoval vysokou odbornou úrovní.

12. evropský kongres integrativní medicíny v Barceloně 13.-15. září 2019  

Bioenergetická léčba v rámci komplexní péče o pacienta

Projev Tomáše Pfeiffera, ředitele Profesní komory Sanátor - Svaz biotroniků Josefa Zezulky.

Abstrakt:

Byť se může jevit, že tento příspěvek nehovoří jazykem současné vědy, neznamená, že by byl nevědecký. Věda zde prezentovaná je jiná, než jakou známe nyní. Některé názory prezentované desítky let tímto oborem byly později vědou potvrzené. Je mnoho toho, co ještě nebylo vědou uznáno a přesto přináší užitek, jen je třeba změnit úhel pohledu a nalézt prostor pro další přístup ve výčtu moderních světových teorií.

K léčbě je užívána životní energie předávána biotronikem, je nehmotná, dá se však zkoumat sledováním změn stavu pacienta. Obor zná své možnosti a nabízí významný potenciál i v oblasti prevence. Odbornost je garantována profesní komorou.

Ovlivňuje nemoci vzniklé na podkladě bioenergetické nedostatečnosti, je neinvazivní a nemá žádné vedlejší účinky. Má mimořádné výsledky v oblasti onkologických a některých neuro-degenerativních onemocnění, např. roztroušená skleróza, dětská mozková obrna a další. Velký potenciál vidí v součinnosti s medicínou ku prospěchu pacienta. Obor v mnohém rezonuje s některými indickými systémy medicíny.

Výběr kazuistik:

 1. Onkologický pacient  (věk 53 let) - melanoblastom na bérci. Po 4leté neúspěšné operační a chemoterapeutické léčbě rozsev nádoru do dutiny břišní. Po následné biotronické léčbě pacient nyní zcela zdráv.
   
 2. Umírající onkologická pacientka (věk 54 let) – karcinom žaludku. Nádor neoperabilní, proveden paliativní výkon - přemostění nádoru, resekce žaludku a tenkého střeva, nádor ponechán v místě. Pacientka bez další medicínské léčby propuštěna do domácí péče s prognózou života 2-3 měsíce. Po léčbě biotronikou se pacientka zcela uzdravila a žila plnohodnotným životem dalších 23 let.
  (video)
   
 3. Umírající onkologická pacientka (věk 70 let) - maligní tumor pravého horního plicního laloku. Po neúspěšné chemoterapeutické léčbě pacientka bez další medicínské léčby propuštěna domů. Po léčbě biotronikou se pacientka zcela uzdravila a žila plnohodnotným životem dalších 13 let.
  (video)

Dále prezentace výběru ze 131 reakcí pacientů na léčbu biotronikou. Jedná se např. o: karcinom prsu, kožní melanom, postižení plic mnohačetnými ložisky s charakterem metastáz, děložní myom, roztroušená skleróza, autoimunitní hyperfunkce štítné žlázy, artritida, plicní aviární mykobakteriosa a další.
(ohlasy pacientů)

 

Přehled aktivit Komory Sanátor: