Výzkum Biotroniky Josefa Zezulky ve Vimperku v roce 1982

Josef Zezulka při léčbě pacienta ve vimperské nemocnici

V roce 1982 byl psychoenergetickou laboratoří bývalého ministra školství profesora Kahudy proveden výzkum ve spolupráci s nemocnicí ve Vimperku, kde na lůžkovém oddělení této nemocnice byly sledovány ve dvou turnusech výsledky léčeb pana Josefa Zezulky.

Zvláště na jednoho pacienta, léčeného panem Josefem Zezulkou, se sjížděli podívat lékaři z okolí, dokonce i porodníci. A bylo proč. Jak uvidíte ze zápisu, pořízeného tehdy a podepsaného lékařem vimperské nemocnice MUDr. Pekárkem a MUDr. Martínkovou za psychoenergetickou laboratoř, která výzkum z osobního pověření profesorem Kahudou vedla. Podle něj tento pacient umíral na nádor žaludku. Byl mu proveden vývod tlustého střeva, aby stolice mohla odcházet z těla. V té době byl již velmi malátný.

Po zahájení léčby se pacient začal rychle den ze dne zotavovat, začal opět sám chodit, vývod střeva se spontánně bez jakékoli operace uzavřel a stolice začala opět odcházet přirozeně konečníkem. Pro to je jediný výraz – zázrak. První turnus léčeb opustí pacient zcela revitalizovaný. Jen odborník posoudí, jaký je to úspěch.
I léčby dalších pacientů pana Josefa Zezulky, jak se můžete přesvědčit ze zápisu, jsou jistě svým výsledkem pozoruhodné. 

Protokoly z léčby v rámci výzkumného úkolu: 

Po prvním cyklu léčby je pacient s CA ventriculi zcela v pořádku. Bohužel, v mezidobí pacient výrazně porušuje nutnou dietu (viz Antikancerogenní dieta). Bez ní se léčí nádory jen velmi obtížně a při nedodržení většinou přichází recidiva. Sama dieta není v žádném případě ale schopna nádory léčit. Na dotaz odpovídá pacientovi lékař, že černou kávu může. Výsledek je možno přečíst v protokolu. Přesto v dalším léčebném turnusu se pacient opět zlepšuje až do přerušení práce policií. Ta zasáhla přesto, že úkol byl řádně odsouhlasen vedením nemocnice i z "vyšších míst". Záminkou snad byla pozoruhodná epizoda, která se odehrála v mezidobí. Již při příchodu na druhý turnus zaslechl J.Z. větu: "Už jsou tu zase ti šarlatáni". Stalo se toto: Výzkumný úkol převzala z rukou prof. Kahudy MUDr. Martínková. Prof. Kahuda tenkrát doslova řekl: "Projekt je připraven, tímto Vám jej předávám. Od této chvíle o něm rozhodujete Vy, paní doktorko". O to podivnější bylo, že v mezidobí po prvním turnusu přiváží osobně prof. Kahuda, bez vědomí řešitele úkolu MUDr. Martínkové, léčitele H. z Brna. Ten zde začal "zaklínat" nemoci do hlávek zelí - samozřejmě bez jakéhokoli úspěchu. Navíc tento pan H. nebyl v laboratoři naprosto znám, protože složku o něm měl jen pan profesor ve své tašce, a vždy ji odnášel. Pan H. byl tedy paradoxně v laboratoři neznámý. Těžko říci, co bylo smyslem této inkognito akce. Faktem ale bylo, že "důvod" k přerušení úkolu byl na světě. A byl využit k naší škodě. Názor si vytvořte sami.